Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k perzekúciám v Nikarague

 
So znepokojením a smútkom sledujeme perzekúciu v Nikarague, ktorej je vystavená Cirkev, kňazi, biskupi i všetci naši bratia a sestry.
 
Vážne narúšanie náboženskej slobody, ale i spoločenského a demokratického poriadku potvrdzujú stále sa zhoršujúcu situáciu v tejto krajine.
 
Spájame sa s hlasom Svätého Otca a tých, ktorí vyzývajú zodpovedných k zastaveniu prenasledovania, volajú po ochrane slobodného vyznávania viery ako i všeobecných ľudských práv a zároveň nás pozývajú k duchovnej blízkosti a modlitbe za tých, ktorí trpia v dôsledku prenasledovania zo strany štátu.
 
Prosíme našich svedkov viery, blahoslavených a svätcov, ktorí počas komunistického režimu v našej krajine zachovali vernosť viere a evanjeliu, aby sa prihovárali za Cirkev a nikaragujský ľud, aby skrze úprimný dialóg našiel v tejto krajine základ pre úctivé a pokojné spolužitie v mieri a spoločnom dobre.


9. marca 2023