Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dokumenty pápeža Jána Pavla II.


Encykliky

Redemptor hominis (4. marca 1979)
Encyklika, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej službe, na kňazov a na rehoľné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle.

Dives in misericordia (30. decembra 1980)
Encyklika o Božom milosrdenstve

Laborem exercens (14. septembra 1981)
Encyklika o ľudskej práci

Slavorum apostoli (2. júna 1985)
Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach

Dominum et Vivificantem (18. mája 1986)
Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta

Redemptoris Mater (25. marca 1987)
Encyklika o preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi

Sollicitudo rei socialis  (30. decembra 1987)
Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum progressio

Redemptoris missio (7. decembra 1990)
Encyklika o trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi

Centesimus annus (1. mája 1991)
Encyklika k stému výročiu encykliky Rerum novarum

Veritatis splendor (6. augusta 1993)
Encyklika o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi

Evangelium vitae (25. marca 1995)
Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života

Ut unum sint (25. mája 1995)
Encyklika o ekumenickom úsilí

Fides et ratio (14. septembra 1998) [hypertextová verzia]
Encyklika o vzťahoch medzi vierou a rozumom

Ecclesia de Eucharistia (17. apríla 2003) [hypertextová verzia]
(Cirkev žije z Eucharistie) Encyklika o Eucharistii a jej vzťahu k Cirkvi
 

Buly

Inter Sanctos (29. novembra 1979)
Vyhlásenie svätého Františka z Assisi za patróna ekológov

Incarnationis mysterium
(29. novembra 1998)
Bula, ktorou sa vyhlasuje Veľké jubileum roku 2000

 
Konštitúcie a exhortácie

Sapientia christiana (15. apríla 1979)
Apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách

Catechesi tradendae (16. októbra 1979)
Apoštolská exhortácia o katechéze v našej dobe

Familiaris consortio (22. novembra 1981) [hypertextová verzia]
Apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dnešom svete

Sacrae disciplinae leges (25. januára 1983)
Apoštolská konštitúcia, ktorou sa zverejňuje Kódex kánonického práva

Redemptionis donum (25. marca 1984)
Apoštolská exhortácia rehoľníkom a rehoľniciam o ich zasvätení vo svetle tajomstva Vykúpenia

Reconciliatio et paenitentia (2. decembra 1984)
Posynodálna apoštolská exhortácia o zmierení a pokání

Spirituali militum curae (21. apríla 1986)
Apoštolská konštitúcia s novou úpravou vojenskej duchovnej správy

Pastor bonus (18. júna 1988)
Apoštolská konštitúcia o Rímskej kúrii

Christifideles laici (30. decembra 1988) [hypertextová verzia]
Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete

Redemptoris custos (15. augusta 1989)
Apoštolská exhortácia o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi

Ex corde ecclesiae (15. augusta 1990)
Apoštolská konštitúcia o katolíckych univerzitách

Pastores dabo vobis (25. marca 1992)
Posynodálna apoštolská exhortácia o formácii kňazov v dnešnom svete

Universi Dominici gregis (22. februára 1996)
Apoštolská konštitúcia o uprázdnení Apoštolského Stolca a o voľbe rímskeho pápeža

Vita consecrata (25. marca 1996)
Apoštolská exhortácia o zasvätenom živote a jeho poslaní v Cirkvi a vo svete

Ecclesia in America (22. januára 1999)
Apoštolská exhortácia o stretnutí so živým Ježišom, ceste k obráteniu, spoločenstvu a solidarite v Amerike


Ecclesia in Asia (6. novembra 1999)
Posynodálna apoštolská exhortácia o Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi, a jeho poslaní lásky a služby v Áziii

Ecclesia in Europa (28. júna 2003)
Possynodálna apoštolská exhortácia


Pastores gregis (16. 10. 2003)
Posynodálna apoštolská exhortácia o biskupovi, služobníkovi evanjelia Ježiša Krista, pre nádej sveta

Listy

List kňazom (4. apríla 1979)
 
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

Salvifici doloris (11. februára 1984)
Apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia

Parati semper (31. marca 1985)
Apoštolský list k Medzinárodnému roku mládeže 1985

Iuvenium Patris (31. januára 1988)
Apoštolský list na sté výročie smrti sv. Jána Bosca

Mulieris dignitatem (15. augusta 1988)
Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy

Dominicae cenae (24. februára 1980)
List o eucharistickom tajomstve a kulte

Gratissimam sane (2. februára 1994)
List rodinám v Roku rodiny

Ordinatio sacerdotalis (22. mája 1994)
Apoštolský list Jána Pavla II. biskupom katolíckej Cirkvi o kňazskej vysviacke, ktorá je rezervovaná iba mužom

Tertio millenio adveniente (10. nobembra 1994)
Apoštolský list o príprave na jubilejný rok 2000

Orientale lumen (2. mája 1995)
Apoštolský list k stému výročiu Apoštolského listu Orientalium dignitas od pápeža Leva XIII.

List ženám (29. júna 1995)

List kňazom (25. marca 1998)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

Dies Domini (31. mája 1998)
Apoštolský list o svätení nedele

List kňazom (14. marca 1999)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

List umelcom (4. apríla 1999)
List Jána Pavla II. umelcom

Putovanie po miestach spásy (29. júna 1999)
Apoštolský list Jána Pavla II. o putovaní na miestach spojených s dejinami spásy

Benediktínske oslavy v Subiacu (7. júla 1999)
List pri príležitosti otvorenia benediktínskych osláv XV. storočnice od príchodu sv. Benedikta, patróna Európy do Subiaca

List starším ľuďom (1. októbra 1999)

Spes aedificandi (1. októbra 1999)
Apoštolský list o vyhlásení svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a svätej Terézie Benedikty z Kríža za spolupatrónky Európy

List z Večeradla (23. marca 2000)
List všetkým kňazom Cirkvi pri príležotisti Zeleného štvrtka v Jubilejnom roku 2000

Novo millennio ineunte (6. januára 2001)
Apoštolský list na začiatku nového tisícročia

List kňazom (25. marca 2001)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

List kňazom (17. marca 2002)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

Misericordia Dei (7. apríla 2002)
o niektorých aspektoch slávenia sviatosti pokánia

Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (16. októbra 2002)
Apoštolský list o posvätnom ruženci

Spiritus et sponsa
(4. decembra 2003)
Apoštolský list k 40. výročiu konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium


List kňazom (28. marca 2004)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

Mane nobiscum Domine (7. októbra 2004)
(Pane zostaň s nami) Apoštolský list z príležitosti Roku Eucharistie

List kňazom (13. marca 2005)
List Jána Pavla II. kňazom pri príležitosti Zeleného štvrtku

Rýchly rozvoj
Apoštolský list Jána Pavla II. tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky


 
Posolstvá
Posolstvo k 33. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 34. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 35. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 36. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 37. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 38. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov
Posolstvo k 39. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov

Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 1999
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2000
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2001
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2002
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2003
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2004
Posolstvo k svetovému dňu pokoja 1.januára 2005

Posolstvo na 36. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 37. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 38. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 39. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 40. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 41. svetový deň modlitieb za povolania
Posolstvo na 42. svetový deň modlitieb za povolania

Posolstvo na pôstne obdobie roku 1999
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2000
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2001
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2002
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2003
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2004
Posolstvo na pôstne obdobie roku 2005

Posolstvo k 8. svetovému dňu chorých
Posolstvo k 9. svetovému dňu chorých
Posolstvo k 10. svetovému dňu chorých
Posolstvo k 11. svetovému dňu chorých
Posolstvo k 12. svetovému dňu chorých
Posolstvo k 13. svetovému dňu chorých

Posolstvo mládeži pri príležitosti 14. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 15. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 16. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 17. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 18. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 19. svetového dňa mládeže
Posolstvo mládeži pri príležitosti 20. svetového dňa mládežeVeľkonočné posolstvo - Urbi et Orbi (31. marec 2002)
Vianočné posolstvo - Urbi et Orbi (2003)
Veľkonočné posolstvo - Urbi et Orbi (2004)


Posolstvo na 74. svetovú misijnú nedeľu (2000)
Posolstvo na 75. svetovú misijnú nedeľu (2001)
Posolstvo na 76. svetovú misijnú nedeľu (2002)
Posolstvo na 77. svetovú misijnú nedeľu (2003)
Posolstvo na 78. svetovú misijnú nedeľu (2004)
Posolstvo na 79. svetovú misijnú nedeľu (2005)

Posolstvo k 23. svetovému dňu turizmu (2002)
Posolstvo k 24. svetovému dňu turizmu (2003)
Posolstvo k 25. svetovému dňu turizmu (2004)


Posolstvo k 86. svetovému dňu migrantov a utečencov
Posolstvo k 88. svetovému dňu migrantov a utečencov
Posolstvo k 89. svetovému dňu migrantov a utečencov
Posolstvo k 90. svetovému dňu migrantov a utečencov
Posolstvo k 91. svetovému dňu migrantov a utečencovPríhovory

Návšteva Svätého Otca v ČSFR (21.-22. apríla 1990)
Príhovory Slovákom počas pastoračnej návštevy ČSFR
Návšteva Svätého Otca v SR (30. júna - 3. júla 1995)
Príhovory počas pastoračnej návštevy Slovenska

Návšteva Svätého Otca v SR (11. septembra - 14. septembra 2003)

Príhovory počas pastoračnej návštevy Slovenska