Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Hnutie Svetlo-Život
 
 
        
adresa:

Centrum HSŽ
Slávičia 14
080 01 Prešov
email: sekretariathsz@gmail.com
 
Predstavitelia:

Národný moderátor: o. Zdenko Králik, tel.: 0910 124 252, email: zdenkokralik@gmail.com
Národný pár Domácej cirkvi, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život: manželia Katarína a Tomáš Vaňovci
Kňaz – národný moderátor Domácej cirkvi: o. Martin Goč 
Moderátori Diakonie oslobodenia: manželia Beáta a Pavol Malikovci 
Moderátorka Diakonie modlitby: Alena Jancurová