Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pastierske listy Konferencie biskupov Slovenska


2021
Pastiersky list na Prvú adventú nedeľu (28. 11. 2021)
Pastiersky list pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku (29. 8. 2021)
Pastiersky list k návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku (17. 7. 2021)
Pastiersky list k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva (14. 2. 2021)
Pastiersky list na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. 1. 2021)

2019
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (1. 12. 2019)
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (8. 9. 2019)

2018
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (1. 12. 2018)
Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej (19. 8. 2018) 

2017
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (2. 12. 2017)
Pastiersky list pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana v Bratislave (3. 9. 2017)
Pastiersky list k Zasväteniu Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
(25. 6. 2017)
Pastiersky list na Slávnost Bohorodičky Panny Márie (1. 1. 2017)

2016
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (27. 11. 2016)

2015
Pastiersky list k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva (29. 11. 2015)
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (6. 9. 2015)
Pastiersky list k referendu o ochrane rodiny (1. 2. 2015)

2014
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (29. 11. 2014)
Pastiersky list na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. 1. 2014)

2013
Pastiersky list na Prvú adventú nedeľu (1. 12. 2013)
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (1. 9. 2013)

2012
Pastiersky list k Jubilejnému roku Roku sv. Cyrila a Metoda (5. júla 2012)

2011
Pastiersky list biskupov Slovenska k Veľkej noci a k sčítaniu ľudu (24. 4. 2011)

2010
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (28. 11. 2010)
Pastiersky list k parlamentým voľbám 2010 (6. 6. 2010)
Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru  (18.4.2010)
Pastiersky list o Katolíckej univerzite v Ružomberku z príležitosti 10. výročia jej vzniku (24. 1. 2010)

2009
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu (29. 11. 2009)
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k Týždňu Cirkvi pre mládež  (15.11.2009)
Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických otázkach (15.8.2009)
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k Roku kňazov

2008
Pastiersky list biskupov Slovenska k Sviatku Svätej rodiny (28.12.2008)
Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu (30. 11. 2008)
Pastiersky list biskupov Slovenska k Roku sv. Pavla (29.6.2008)
Pastiersky list KBS na 3. pôstnu nedeľu (24.2.2008)

2007
Pastiersky list na začiatku Adventného obdobia (2.12.2007)
Pastiersky list  k Týždňu Cirkev pre mládež (11. novembra 2007)
Pastiersky list po návšteva Ad limina (29. júla 2007)
Pastiersky list rodinám (13. mája 2007 - Šiesta veľkonočná nedeľa)
Pastiersky list na 25. marca 2007 (Piata pôstna nedeľa)

2006
Pastiersky list mladým (12.11.2006)
Pastiersky list k parlamentným voľbám 2006 (28.5.2006)

2005
2003
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2003
Pastiersky list k k duchovnej príprave na tretiu návštevu Svätého Otca na Slovensku
Pastoral Letter of the Bishops of Slovakia for the Spiritual Preparation before the Third Visit of the Holy Father to Slovakia
Pastiersky list biskupov Slovenska k duchovnej príprave na 48. medzinárodný eucharistický kongres
Pastiersky list biskupov Slovenska - "Kristus - nádej Európy"

2002
Pastiersky list o svätení nedele
Pastiersky list k parlamentným voľbám 2002
Sprievodný list k pastierskemu listu o európskej integrácii
Pastiersky list o európskej integrácii - sk
Pastiersky list o európskej integrácii - en
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2002

2001
Pastiersky list k 25. marcu 2001
Pastiersky list o spoločensko-sociálnej situácii na Slovensku
Pastiersky list k otázkam viery a ekológie
Pastiersky list k sčítaniu ľudu
Pastiersky list k otázke jógy na školách
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2001

2000
Pastiersky list na zakončenie Jubilejného roku 2000
Pastiersky list ku Dňu katolíckych škôl na slávnosť Nanebovstúpenia Pána -1. júna 2000
Pastiersky list z príležitosti otvorenia Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2000

1999
Pastiersky list slovenských biskupov na 1. adventnú nedeľu k druhému roku Prípravy na Jubilejný rok 2000
Pastiersky list k 33. Svetovému dňu spoločenských dorozumievacích prostriedkov
Pastiersky list k 1. adventnej nedeli 28. XI. 1999
 
1998
Pastiersky list z príležitosti zahájenia tretieho roku prípravy na Veľké jubileum

1997
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu k druhému roku Prípravy na Jubilejný rok 2000
Príhovor na 7. veľkonočnú nedeľu - svetový deň masmédií

1996
Pastiersky list biskupov Slovenska 15. septembra 1996 - Sedembolestnej Panny Márie
 
1995
Pastiersky list z príležitosti návštevy Svätého Otca
Pastiersky list biskupov Slovenska pred návštevou Svätého Otca