Slovenské cirkevné provincie
Biskupstvo ŽilinaVznik: 14.2.2008

Patróni diecézy: sv. Cyril a Metod

Katedrála: Chrám Najsvätejšej Trojice v Žiline

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza
biskupský úrad
Jána Kalinčiaka 1
P. O. Box B-46
010 36 Žilina

Telefón: 041/500 22 15
Fax: 041/500 22 16
IČO: 42063043

Diecézny biskup: