J. E. Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup


        


Narodený 6.7.1953 v Spišskom Štvrtku

Kňazská vysviacka: 6.6.1976

1978 kaplán v Spišskej Novej Vsi
1980 kaplán v Dolnom Kubíne
1984 správca farnosti v Liptovských Revúcach
1990 vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
a odborný asistent na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
1992 získal čestný titul "kaplán Jeho Svätosti" - monisgnor
1997 získal licenciát z pastorálnej teológie na Katolíckej univerzite Lublinskej (KUL) v Lubline
2000 doktorát z teológie na CMBF UK v Bratislave a vedecko-akademická hodnosť PhD.
28.6.2002 menovaný za pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita

Biskupská vysviacka: 27. júla 2002 v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule

Menovanie za spišského diecézneho biskupa: 4. augusta 2011.

Kánonické prevzatie úradu spišského diecézeneho biskupa: 10.septembra 2011