Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Tomáš Galis

žilinský diecézny biskup  Erb           


Narodený 22. decembra 1950 v Seliciach, okr. Šaľa

1971-1976 štúdium na CMBF v Bratislave
1993-1995 štúdium na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove
1998 – Doctor Sacrae Theologiae CMBF UK

Kňazská vysviacka: 6. júna 1976

1976-1979 kaplán Hriňová
1979-1980 kaplán Brezno
1980-1988 správca farnosti Lazany
1988-1990 správca farnosti Kľak, excurrendo Veľké Pole
1990-1990 farár, dekan Banská Bystrica; generálny vikár BÚ
1990 - 1993 generálny vikár Banskobystrickej diecézy
1990-1999 rektor v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
1999 - 2008 generálny  vikár Banskobystrickej diecézy a pomocný biskup

Biskupská vysviacka: 25. septembra 1999 vo farskom kostole Nanebovzatia P. Márie v Banskej Bystrici

Relátor medzi KBS a Kongregáciou pre katolícku výchovu.

14. februára 2008 menovaný za žilinského diecézneho biskupa.