Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Konferencia "Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry životaÚvodné slovo
 
Konferencia biskupov Slovenska zorganizovala 24. marca 2015 v Bratislave už tradičnú jarnú medzinárodnú konferenciu na tému Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života. Konferencia, ktorá sa konala krátko po referende zameranom na ochranu rodiny a pred septembrovým celonárodným pochodom za život, mala za cieľ dozvedieť sa o aktivitách Cirkvi v prospech rodiny a ochrany života a tiež o stave legislatívy v tejto oblasti v iných európskych krajinách.
Na úvod sa prítomným prihovoril predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a hlavným rečníkom bol generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme kardinál Lorenzo Baldisseri. Vo svojom príspevku sa zameral na šírenie kultúry života v kontexte novej evanjelizácie a debát Biskupskej synody. Vývoj a stav európskej legislatívy v oblasti rodinného práva a jeho filozofické a sociálne pozadie priblížil účastníkom generálny riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť v Štrasburgu Dr. Grégor Puppinck. Pomocný biskup v Madride Mons. Juan Antonio Martínez Camino SJ, bývalý generálny sekretár Španielskej biskupskej konferencie, oboznámil prítomných so situáciou rodín a zápasom o kultúru života v Španielsku. Na záver konferencie pomocný biskup v Záhrebe Mons. Ivan Šaško zhodnotil aktivity Cirkvi v prospech rodiny a života v Chorvátsku.
 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.,
výkonný sekretár KBSOtvárací príhovor
Mons. Stanislav Zvolenský

Šírenie kultúry života v kontexte novej evanjelizácie a diskusií Biskupskej synody
Kardinál Lorenzo Baldisseri

Rodina, ľudské práva v Európe a v Cirkvi
Dr. Grégor Puppinck

Zápas o kultúru života v Španielsku
Mons. Juan Antonio Martínez Camino

Zápas o kultúru života v Chorvátsku
Mons. Ivan Šaško

Homília na svätej omši v Dóme sv. Martina
J. Em. kardinál Lorenzo Baldisseri