Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
www.erko.sk

eRko je pokračovateľom laického apoštolátu medzi deťmi a mládežou, ktorý už pred rokom 1989 podporoval kardinál Ján Chryzostom Korec. 
Hnutie sa inštitucionalizovalo v roku 1990 a odvtedy je v službe diecézam a farnostiam na Slovensku pri napĺňaní cieľov pastoračného plánu biskupov Slovenska. Hlavným poslaním eRka je vytváranie malých spoločenstiev detí umožňujúce zažiť Cirkev ako  spoločenstvo. Charakteristické črty hnutia sú: pozitívny evanjeliový prístup, férové hry, zdôrazňovanie osobného prístupu k človeku, spolupráca s kňazmi. eRko je jedno zo spoločenstiev vytvárajúcich farnosť a žijúcich v nej.

V roku 2007 bolo v eRku registrovaných 578 detských spoločenstiev. V nich sa pravidelne stretáva 1650 vedúcich s 7355 deťmi v 285 obciach na území 60 okresov vo všetkých krajoch Slovenska. Celkovo bolo v roku 2007 v eRku 9005 evidovaných členov, ktorí boli združení v 37 oblastných centrách.
Do koledovania sa zapojilo viac ako 25 000 koledníkov z 1 157 farností a filiálok, ktorí navštívili 78 tisíc rodín.

Formácia animátorov:
– duchovná a metodická formácia animátorov
kurzy pre začínajúcich vedúcich,
základné týždňové kurzy,
obnova eRkárov a duchovné cvičenia DOMY TICHA, 
špecializované víkendové kurzy pre prácu s deťmi,
LUSK – metodicko-informačný členský časopis pre vedúcich,
metodické príručky pre prácu s deťmi.

Pre deti a s deťmi:
Pravidelné stretká detí pod vedením vedúcich detských spoločenstiev (dobrovoľníkov). eRko ponúka pre každý školský rok námety na stretká zjednotené v jednej ústrednej téme. Pre šk. rok 2008/2009 je to téma Dobré správy.
Detský čin pomoci – októbrová kampaň vyzývajúca deti k nezištným skutkom pomoci.
Sviečka za nenarodené deti – 2. november
Dobrá novina - koledovanie  v  čase Vianoc  spojené so zbierkou pre potreby núdznych v  krajinách tretieho sveta.
Deň počatého dieťaťa – 25. marec
Púť detí – koná sa v jeden deň v Levoči a v Rajeckej Lesnej. Zúčastňujú sa jej koledníci Dobrej noviny.
Vypni telku, zapni seba! – týždeň v máji, kedy eRko ponúka pre deti námety na aktívne prežívanie voľného času na každý deň.
Letné tábory

REBRÍK – Objavuj svet s priateľmi – jediný katolícky detský časopis na Slovensku. Je určený deťom vo veku 6-10 rokov. Vychádza každý mesiac školského roka v náklade viac ako 11 000 kusov.
Iné publikácie pre deti – TIK-TAK BLOK, Prázdniny bez nudy, Pod hviezdou, Hlavolamy s Albertom 

Kontakt
predseda eRka: Mgr. Juraj Králik
riaditeľ Dobrej noviny: Ing. Maroš Čaučík
Časopis Rebrík: Rndr. Katarína Jantáková, Ing. Brigita Janovičová

eRko –HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava

tel.: 02/20 44 5250,
tel./fax: 02/20 44 5250,
e-mail: erko@erko.sk,

www.erko.sk