Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Sekulárne inštitúty
 


>> Sekulárne inštitúty, normatívne pramene a Magistérium <<
 
>> Brožúra o sekulárnych inštitútoch na Slovensku <<

Spoločnosť svätej Uršule, Sekulárny inštitút svätej Angely Merici
Kontakt:
Mária Dravecká, Palárikova 3, 040 01 Košice,
tel.: 055/67 881 63, mobil: 0905/550 169, e-mail: maja@dravecka.sk
www.zasvatenyzivot.info, www.istitutosecolareangelamerici.org


Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok
Kontakt:
Informácie o Sekulárnom inštitúte don Boscových dobrovoľníčok má každý
salezián alebo sa obráťte na adresu:
Saleziáni don Bosca, Miletičova 7, 821 02 Bratislava 2,
tel.: 02/50 231 234
e-mail: urbancok@sdb.sk
www.volontariedonbosco.org

Sekulárny inštitút "Madonna della Strada"
Kontakt:
Mgr. Iveta Haburajová, Jesenského 1685/49, 069 01 Snina,
mobil: 0915 111 156

Caritas Christi, Sekulárny inštitút pápežského práva pre ženy
Kontakt:
www.ccworldinfo.org; institut.cc@volny.cz

Karmelitánsko-tereziánska únia
Kontakt:
UNIONE CARMELITANA TERESIANA, Via della Madonna,
53 55012 Capannori (LU) ITALIA, e-mail: u.c.t@centrum.sk

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi
Kontakt:
www.inmk.org.pl
www.inmk.org.pl/slovensky
inmcslovensko@gmail.com

Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza
Kontakt:
Mons. Štefan Podolinský, Misijný dom Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza,
Ľuboriečka – Osušie, 991 01 Dolná Strehová, Slovensko,
mobil.: 0910 172 718
Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Źakovce 30,
okres Kežmarok, Slovensko, e-mail: ikv@stonline.sk
tel.: 0524592180, fax: 0524313936

Spoločenstvo Fatima
Košická 30, 821 08 Bratislava
Email: sfjanmaria@gmail.com
Web: https://fatima-si.sk/

Spoločenstvo Dobrého Pastiera
Kontakt:
Mária Martišíková, Bakošova 6, 841 03 Bratislava 47,
tel.: 02/64 780 639, mobil: 0902 609291, e-mail: spoldopa@gmail.com