Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Katolícka charizmatická obnova Slovenska
www.kcho.sk

      Katolícka charizmatická obnova (KCHO) na Slovensku vidí svoje začiatky v polovici osemdesiatych rokov, kedy najmä prostredníctvom kňaza Václava Kociána a jeho spoločenstva sa KCHO k nám dostáva cez kontakty s maďarskými „charizmatikmi“. Iný známy charizmatický vplyv na Slovensku pochádza z kotaktov v Českej republike.
      Začiatkom deväťdesiatich rokov vzniká Združenie JAS pod vedením o. Václava Kociána, ktoré počas celého desaťročia zohráva významnú úlohu na poli KCHO, najmä pri organizovaní charizmatických konferencií. 
      V súčasnosti sa v KCHO na Slovensku završuje vnútorná transformácia. Hnutie sa snaží konštituovať dôležite oblasti, či organizačné štruktúry, potrebné pre normálne fungovanie, tak ako je nám známe z okolitých krajín.
      Po návšteve členky rady ICCRS – p. Michele Moran v r. 2003, aj na jej podnet, sme sa rozhodli, že dokončíme tvorenie národného služobného tímu KCHO a tiež si zvolíme koordinátora so zástupcom KCHO.
       V súčasnosti je služobný tím konštituovaný pričom ho tvoria dvaja zástupcovia za každú diecézu - jeden kňaz a jeden laik. Koordinátorom bol zvolený kňaz Peter Brodek (Nitrianska diecéza) a zástupcom kňaz Imrich Degro (Košická arcidecéza).
   Vzhľadom na predchádzajúcu centrálnu činnosť združenia JAS sa snažíme, aby zástupcovia každej diecézy prebrali svoj diel zodpovednosti za rôzne úlohy, ktoré vyplývajú z potrieb spoločenstiev KCHO, najmä s ohľadom na formáciu vedúcich spoločenstiev a tak pracovali ako tím v prospech Obnovy.
      Jedným z konkrétnych výsledkov tejto spolupráce je časopis „CHARIZMA“ pre vnútornú potrebu členov hnutia.
 Na posilnenie povedomia spolupatričnosti ku KCHO, uskutočňujeme celoslovenské formačné stretnutie vedúcich spoločenstiev Obnovy v Duchu Svätom.
V súčasnosti registrujeme na Slovensku asi 150 spoločenstiev hlásiacich sa ku KCHO v rámci jednotlivých diecéz, čo činí asi 1500 ľudí.
Každoročnou významnou aktivitou je uskutočnenie celoslovenskej konferencie KCHO pod vedením združenia JAS. Zúčastňuje sa jej okolo 2 500 ľudí.
Zodpovední za Bratislavsko-Trnavskú arcidiecézu už siedmy rok organizujú  semináre o „vnútornom uzdravení“ i na ďalšie témy s pátrom Eliasom Vellom, OFM z Malty. Na každom z nich sa zúčastňuje asi 200 ľudí.
V Nitrianskej diecéze sa každoročne uskutočňujú duchovné cvičenia pre členov Obnovy za účasti asi 250 ľudí.
V ďalších mesiacoch sa uskutočňujú jednodňové diecézne stretnutia spoločenstiev a zástupcov spoločenstiev KCHO. Zúčastňuje sa ich od 100 do 500 veriacich.   
 Na poli vydavateľskom pripravilo najviac nových kníh združenie JAS ale pripájajú sa i ďalšie diecézy s novými titulmi.
 Okrem spolupráce s duchovnými otcami, by sme tiež radi vytvárali predpoklady pre lepšiu spoluprácu s inými hnutiami, komunitami alebo spoločenstvami, najmä ktoré nesú vo svojej spiritualite podobnú skúsenosť ako Charizmatická obnova.

D.p.Peter Brodek
Kňazský seminár
Samova 14
949 01 Nitra

tel.: 037/512 821, 0905 934 788,
e-mail: brodek@ksnr.sk

Alžbeta Šúplatová,
Sekretariát KCHO
903 01 Hrubý Šúr 21
tel: 0905 705 949,
e-mail: Alzbeta.Suplatova@pioneer.com