Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komunita Blahoslavenstiev
www.komunita.szm.sk


sr. Dária Miezgová,
Kláštorná 123,
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
tel.: 044/5526364,
e-mail: blahoslavenstva@stonline.sk,
www.komunita.szm.sk