Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo


Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo sa zrodila v roku 1976 z modlitbovej skupiny Katolíckej charizmatickej obnovy Petrom Goursatom a Martinou Laffite Catta, v Paríži vo Francúzsku.
    V roku 1991 sa malá skupina Slovákov zúčastnila stretnutia mladých v Paray le Monial, centrum Komunity Emanuel vo Francúzsku, miesto zjavenia Srdca Ježišovho Margite-Márie Allacoque. Tu začal Pán svoje pôsobenie v srdciach mladých s túžbou žiť špiritualitu Komunity Emanuel. Ešte toho roku spolu so sestrami a bratmi z Čiech založili Komunitu so sídlom v Brne.
    Po odlúčení od českej, začala Komunita Emanuel svoje oficiálne pôsobenie na Slovensku dňa 4.októbra 1992 v Nitrianskej diecéze so súhlasom diecézneho biskupa kardinála J. Korca . Komunita Emanuel je súkromné  združenie veriacich všetkých stavov života, pontifikálneho práva. Členovia Komunity si želajú žiť realitu Emanuel, „Boh s nami v každodennom živote“, v duchu adorácie, súcitenia a evanjelizácie. Slávenie Eucharistie a adorácia, ako aj kontemplácia v srdciach ľudí, otvárajú cestu k spolucíteniu s Ježišom, aby sme milovali chudobných a slúžili im, evanjelizovali a prinášali Kristovo svetlo do kultúr a spoločností.
    Povolaním členov je  byť misionármi milosrdnej lásky, kde silu a milosti čerpajú zo Srdca Ježišovho, ktorému sa osobne zasväcujú. Odovzdanie sa Duchu Svätému, Božie slovo, príhovor Panny Márie, Matky Božej, sviatosti a liturgia sú korene života Komunity a jej apoštolátu.
    V súčasnosti pôsobí Komunita Emanuel ako samostatná provincia Slovensko so svojím sídlom v Nitre na Klokočine. 85 členov z toho 4 kňazi, 2 zasvätené sestry, 19 manželských párov  a 41 laikov žije a pracuje  v piatich diecézach. Spoločne sa podielame na celoslovenských projektoch ako sú „On je živý“ - ide o víkendové stretnutie mladých, ktorých toho roku sa zúčastnilo okolo 1400. Zároveň ponúkame  mladým  možnosť spoločne prežiť 9 mesiacov v rámci Večernej evanjelizačnej školy „Láska a misia“. Venujeme sa rodinám, ktorým  ponúkame 3 víkendy duchovnej obnovy s názvom  „Láska a pravda“. Niektorí členovia odpovedajú na Pánove pozvanie do misií cez FIDESCO- toho času je v Kamerune jedna naša sestra. Z ďalších aktivít ako sú farské misie, a modlitbové stretnutia slúžime vo farnostiach, kde sme pozvaní.
Úlohou  Komunity v Cirkvi je pomôcť pracovať na Božej vinici novými spôsobmi a prostriedkami sa priblížiť k tým, ktorí stratili kontakt s Cirkvou.
Ak chceme milovať svet, milovať človeka a ohlasovať mu spásu, vyžaduje sa s ním stretnúť v jeho kultúre, v jeho spôsobe myslenia.


ThLic. Peter Repa
tel.: +421908161990
http://emanuel.sk/komunita-emanuel