Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Spoločenstvo Misia Máriina
 
Spoločenstvo Misia Máriina vzniklo v roku 1968 počas obdobia uvoľnenia pôsobnosti Cirkvi v komunistickom režime v Československu. V septembri toho roku sa manželia Viktor a Mária Bezákovci stretli v Ríme s otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Ich úmyslom bolo odísť na misijné pôsobenie do niektorej ďalekej krajiny. Otec biskup ich ale prekvapivo poveril misiou doma na Slovensku s tým, že Boh im ukáže cestu pre ich činnosť. Najprv sa venovali vyučovaniu náboženstva na školách v Bratislave, neskôr v čase normalizácie začali s výučbou u nich doma a potom v rodinách. Počas rokov sa z detí stali zodpovední ľudia, neskôr i manželia a rodičia, vytvorili sa rodiny, ktoré vychovali svoje deti v kresťanskom duchu. Misia Máriina je misijným spoločenstvom viacerých generácií jednotlivcov a rodín. Duchovnú formáciu spoločenstva zabezpečuje rehoľa menších bratov minoritov.

Spája nás:
- spoločné úsilie o zdokonaľovanie náboženského života pod vedením duchovného poradcu
- misionárska horlivosť ohlasovať vo svojom okolí kráľovstvo Božie (v rodine, zamestnaní, v
škole ako študenti)
- spoločná modlitba za kňazov rehoľníkov a nové duchovné povolania.

Do dnešného dňa evidujeme 130 oficiálnych členov a niekoľko desiatok sympatizantov.
 
Naše aktivity:
- mesačné slávenie svätej omše každú prvú sobotu v mesiaci
- evanjelizácia detí, mládeže, rodín a jednotlivcov všetkých vekových kategórii
- príprava birmovancov, snúbencov a katechumenov na sviatosti
- každoročné adventné, pôstne a letné duchovné obnovy
- organizovanie pútí, plesov, karnevalov pre deti.
 
Spoločenstvo Misia Máriina
Francisciho 3, 811 08, Bratislava
Kontakt: kontakt@misiamariina.sk
Web: www.misiamariina.sk