Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL)


Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianskym združením a členom medzinárodného združenia A.I.C. /Association Internationale des Charités/. Bolo založené v roku 1993 a vniklo zo spoločenstiev afilovaných sestier sv. Vincenta, ktoré na Slovensku začali vznikať spontánne okolo roku 1968. V tom čase členky pomáhali rozmnožovať náboženskú literatúru, potajomky katechizovali, pomáhali misiám a venovali sa sociálnej službe vo farnostiach.

    Národné združenie SKL pracuje v zmysle vincentskej spirituality a charizmy, podľa hesla „Caritas Christi urget nos“ – „Láska Kristova nás ženie“

    Národné združenie SKL združuje 33 miestnych Spolkov kresťanskej lásky /SKL/ a má 340 členov, pôsobí na celom území Slovenskej cirkevnej provincie.

    Hlavným cieľom SKL popri sebazdokonaľovaní členiek je konať skutky lásky k blížnym, ktorí sa nachádzajú v chudobe materiálnej, fyzickej, morálnej a duchovnej, bez ohľadu na vek, vierovyznanie a politickú príslušnosť. Predovšetkým sa snaží:
Byť oduševňovateľom kresťanskej lásky
Byť pozorným na potreby všetkých, ktorí trpia
Bdieť a byť vždy a všade priekopníkom spravodlivosti a pokoja
Byť v duchu služby citlivým na zmeny, ktoré žiada život

Činnosť SKL je rôznorodá, v prvom rade sa odvíja od potrieb farnosti, kde spolok pôsobí, ale pomáhajú i misiám v zahraničí.

    Najdôležitejším podujatím NZ SKL je rekonštrukcia bývalého kláštora v Krupine a zriadenie neziskovej organizácie „Nádej“, ktorá si doteraz vyžiadala zhruba 2,5 mil. Sk. Po dokončení rekonštrukcie by zariadenie malo slúžiť sociálne odkázaným občanom z tohto okolia.

    Združenie má za úlohu oduševňovať miestne SKL, podporovať ich sociálnu, občiansku a duchovnú formáciu v súčinnosti s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul a Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.


Ing. Anna Kováčová
913 24 Veľká Hradná 4
Tel: 032 /64 87 397