Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Rodina Nepoškvrnenej


Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestrička Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok, ku ktorej je Združenie pričlenené. Na jej podnet sa skupinka chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Združenie má mariánsky charakter.
Napriek náboženskému útlaku sa začalo toto dielo šíriť. Chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a Rodina sa rozrastala. Rodinu Nepoškvrnenej oficiálne schválil Svätý Otec Ján Pavol II. 8. júna 1991. Okrem Slovenska má svojich členov najmä na Morave a v Čechách, ale aj v iných krajinách Európy, v USA, Kanade aj Austrálii.

Patria sem predovšetkým:
- chorí a telesne postihnutí každého veku,
- starí a opustení,
tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiacim.
Spája nás:
snaha dôsledne žiť Evanjelium,
žiť a cítiť s Cirkvou,
ochota niesť svoj kríž,
snaha o dennú modlitbu posvätného ruženca na spoločné úmysly,
stretnutie pod krížom o 15. hodine.
Presnú evidenciu členom sme začali viesť až od r. 1993. Odvtedy pribudlo 97 779  nových členov. Mnohí z nich už zomreli.
Naše aktivity:
korešpondencia s členmi,
návštevy chorých,
príprava duchovnej kytice pre Svätého Otca a našich biskupov k Vianociam,
duchovná pomoc novokňazom,
vydávanie časopisu Rodina Nepoškvrnenej, stolového kalendára,
príprava písomného materiálu na mesačnú duchovnú obnovu,
starostlivosť o ľudí, ktorí v živote zblúdili a neraz sa dostali aj do väzenia, formou listov, materiálnej pomoci a občas aj osobnou návštevou,
raz v roku stretnutie členov,
organizovanie vlakových pútí do Lúrd.
Rodina Nepoškvrnenej,
sr. Bernadeta Pánčiová,
038 31 Vrícko 190
Tel.: 043/49 33 741
Fax: 043/49 01 692
Email: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
Web: www.rodinaneposkvrnenej.sk