Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
www.vincent.sk


Spolok sv. Vincenta de Paul je  dobrovoľná laická charitatívna organizácia. Spolok založil v Paríži roku 1833 vysokoškolský študent Frederik Ozanom, ktorého Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlásil  22. augusta 1997  za blahoslaveného.
        Spolok sv. Vincenta pôsobí v 140 krajinách kde pracuje okolo 700 000 neplatených členov. Generálna rada Spolku sídli v Paríži.
        Na Slovensku pôsobil Spolok sv. Vincenta už v roku 1867, ale v roku 1950 bol zrušený. Činnosť Spolku bola obnovená v roku 1991. Spolok je registrovaný na Ministerstve vnútra a  Konferenciou biskupov Slovenska.
V súčasnosti  na Slovensku pracuje  348 členov v 34 konferenciách /tak nazývame členské spoločenstvá /. Jednotlivé konferencie si svoju charitatívnu činnosť volia samostatne. Zameriavajú sa na problémy vo svojom okolí,  na problémy  ktoré vidia a ktoré volajú po riešení.  Orientujú sa na ľudí postihnutých sociálnou a duchovnou biedou.

Stručný popis činnosti konferencií:
-   pomoc núdznym rodinám / šatstvo, bytové zariadenie, nákup potravín, pevného paliva, školských potrieb, obedov,   cestovné  stredoškolákom, finančná pomoc – nájomné, Vianoce a Veľká noc /
pomoc chorým a osamelým osobám
návštevy detských domovov a domovov dôchodcov
práca s deťmi na ZŠ / krúžková, prednášková a osvetová činnosť, letné tábory /
práca s telesne postihnutými deťmi na vozíčkoch /pobyty v prírode, návšteva koncertov /
materiálna a duchovná pomoc väzňom /výmena korešpodencie, literatúra, účasť na sv. omšiach, zabezpečujú materiál na ručné práce a to: vyšívanie, maľovanie, výroba sietí, drevených výrobkov a pomáhajú odsúdeným nadväzovať kontakty s rodinnými príslušníkmi
návštevy chorých v nemocnici
pomoc sociálne slabým Rómom a evanjelizácia
pomoc misiám: zdravotný materiál, lieky, použité známky, pletenie vlnených štvorcov pre malomocných a finančná pomoc

Spolok vlastní a spravuje domy:

- Sociálne pastoračné centrum  Košice – Šaca / slúži pre núdzne rodiny /
- Sociálne centrum FIDUCIA – útulok Šurany - Kopec /slúži  pre mužov v núdzi /
- Stavba Domu nádeje v Bratislave – časť Ružinov, po dokončení pre chlapcov   
z detských domovov.

Túžba zakladateľa bl. Frederika Ozanama : „OBOPNÚŤ CELÝ SVET SIEŤOU LÁSKY“.


Magdaléna Boledovičová
Zd. Nejedlého 31
934 01 Levice
tel.: 036/631 73 23
e-mail: magdalena.boledovičova@zoznam.sk
www.vincent.sk