Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Svetský rád bosých karmelitánov
 

História vzniku

Vznik Rádu bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (bosí karmelitáni) siaha do 12. storočia k pustovníkom žijúcim na hore Karmel. Svetské osoby túžili využívať duchovné dobrá Karmelu. Prvou formou spojenia s Karmelom sa stal škapuliar. Pápež Mikuláš V. v roku 1452 na prosbu generálneho predstaveného rádu bl. Jána Soretha osobitnou bulou potvrdil karmelitánsky spôsob života pre laikov – tretí rád. Dňa 10. mája 1979 pápež Ján Pavol II. potvrdil Regulu života pre Svetský rád bosých karmelitánov.
Na sviatok sv. Jána z Kríža 14. decembra 1994 Mons. Dominik Tóth slávnostne erigoval  Svetský rád bosých karmelitánov  na Slovensku – Spoločenstvo sv. Jána z Kríža v Bratislave.
Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave má v  súčasnosti okolo tridsať riadnych a asi desať formujúcich členov a niekoľko sympatizantov.. Okrem Spoločenstva sv. Jána z Kríža v Bratislave vzniklo aj spoločenstvo v  Košiciach.
 

Spiritualita


Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu.   Charakteristickými prvkami tereziánskej karmelitánskej charizmy sú: pustovnícky a kontemplatívny prvok,  služba,  spoločenstvo a  mariánska úcta.
Cesta zjednotenia s Bohom je spätá aj s apoštolátom,  zakladajúcim sa  predovšetkým na svedectve života modlitby a na službe Cirkvi v rôznych oblastiach.
Bližšie informácie o spoločenstve možno nájsť na internetovej adrese www.ocds.sk.
 

Kontakt

Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS),
    Dobrovičova 2,
    811 02 Bratislava
    tel. 02/52 92 35 13
    e-mail: ocds@ocds.sk