Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Viera a Svetlo

 
Je celosvetové, laické, ekumenické hnutie pre ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodiny a priateľov. Zakladateľom je Jean Vanier (ktorý je aj zakladateľom komunity Archa). Hnutie sa zrodilo na Veľkú noc v roku 1971, keď vyše 12 000 pútnikov z toho asi 4000 mentálne postihnutých prišli na púť do Lúrd. Bola to reakcia na to, že mnohé rodiny s postihnutými deťmi boli odmietaní aj vlastnými farnosťami, a ich deťom bolo uberané právo na duchovný život.
 
Cieľom hnutia je pomôcť nájsť rodinám s mentálne postihnutými deťmi miesto v cirkvi a v spoločnosti.

Hnutie Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím - “inak obdarovaný” - je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti, aj práva na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. Sme presvedčení, že Boh rovnako miluje každého človeka, a že aj ten najťažšie postihnutý je povolaný prehlbovať svoj život v Ježišovi. (Charta a Konštitúcia hnutia)

Na Slovensku je hnutie od roku 1988. Je tu 9 spoločenstiev. Po dve v Košiciach a po jednom v Bratislave, Pezinku, Trnave, Nitre, Piešťanoch, Žiline a Nových Zámkoch.

Je to hnutie spoločenstiev, ktoré sa stretávajú najmenej raz mesačne aby spoločne prežívali čas zdieľania, modlitby, slávenia. Členovia sa ale vďaka priateľským vzťahom stretávajú aj mimo týchto stretnutí a to: na spoločných svätých omšiach, počas sviatkov, pri modlitbe sv. ruženca, pri oslavách narodenín, výletoch, plesoch, táboroch, ,,víkendovkách“, duchovných cvičeniach, púťach, i pri osobných priateľských stretnutiach inak obdarovaných s mladými priateľmi.

Našim národným kaplánom je brat Marek Török, kapucín. Je našim najsilnejším spojivkom so svätou cirkvou, nakoľko je veľmi zložité nájsť pre spoločenstvo postihnutých ľudí kňaza.

Národnou koordinátorkou je Jana Slováková.
Sídlo občianskeho združenia Viera a svetlo:
Viera a svetlo
Pod Rovnicami 15
84104 Bratislava
Email: vieraasvetlo@vieraasvetlo.sk, janka.slovak@gmail.com
Tel. č.: 0910 902 174
Navštívte našu stránku: www.vieraasvetlo.sk