Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
www.zksm.sk


vzniklo ako občianske združenie. S našou činnosťou vyjadrila súhlas KBS už v roku 1991 a v členení KBS patríme pod Radu pre mládež a rodinu.
Kresťanské spoločenstvá mladých fungovali už za čias komunistického režimu, v ktorom ich činnosť bola zakázaná a mnohí členovia spoločenstiev boli prenasledovaní a stíhaní. Vďaka Božej milosti ako aj ich veľkým obetám, môžeme aj v súčasnosti fungovať.
K našim zakladateľom patria otec karidánal Ján Chryzostom Korec, Silvester Krčméry, Vladímír Jukl, Daniel Bédi.
Cieľom ZKSM je napomáhať formácii mladého človeka v kresťanskú osobnosť s uceleným pohľadom na svet, aby svojim konaním prispieval k rozvoju spoločnosti. Formácia mladých ľudí sa najlepšie uskutočňuje cez vedenie v spoločenstvách. Preto v našom časopise Slovo zo Srdca vychádzali námety na stretnutia spoločenstiev ako príprava k svetovým dňom mládeže so Sv.Otcom Benediktom XVI, ktoré čerpali z listu sv.Otca Jána Pavla II. k 20-tim SDM. Animátorom, vedúcim spoločenstiev, pomáhame cez Animátorske školy, ktoré fungujú v jednotlivých diecézach a tiež vydavaním kníh, metodických pomôcok a informáciami na stránke pre animátorov www.animator.sk.
Náš cieľ, kotrý sme zjednodušili do motta: „aby každý mladý človek mohol zažiť spoločenstvo“, sa snažíme  napĺňať cez podujatia, ktoré pripravujeme. Charakteristickým prvkom je spoločenstvo, ktoré mladí ľudia môžu zažiť na našich akicách. 
K tým  najznámejším  patria:
tábory na záchranu historických pamiatok – Katarínka, Dubova Colonorum a Bzovík.
Jazykové tábory – anglický a nemecký Anem
pešia púť mladých na Levočskú Horu – Muráň-Levoča
stretnutie vysokoškolákov (v spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a UPC-čkami) – Akadem.
V tomto roku sme sa organizačne spolupodielali aj na Svetových dňoch mládeže v Kolíne nad Rýnom.
V minulom roku sme začali organizovať projekt Za dobrú radu. Cieľom projektu je pomáhať starším ľuďom za „dobré rady“ ako sú životné múdrosti, rady, rozprávky, príslovia a porekadlá. Zozbierané dobré rady sa knižne vydajú. Projekt je organizovaný pod záštitou o.biskupa Milana Chautura.
Naše spoločenstvá pôsobia vo všetkých diecézach Slovenska. Za minulý rok sa k nám pridalo cez 4000 mladých ľudí, ktorí chodia do 250-tich spoločenstiev. Za rok 2004 naši dobrovoľníci pripravili cez 1100 podujatí pre rovesníkov a pre deti. Tešme sa, že Pán povoláva do svojej služby aj mladých ľudí, ktorí sú zapálení slúžiť a pomáhať ostatným.

Hlavná korešpondenčná adresa:
IC ZKSM Spišská Nová Ves
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
P.O.BOX 23
052 01 Spišská Nová Ves

www.zksm.sk