Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku (ASC)
 
Dielo nášho združenia sa začína objavovať už v r. 1841, kedy niekoľko dobrovoľníkov začalo pomáhať don Boscovi pri práci s mládežou, ale až 9. mája 1876 vtedajší sv. otec Pius IX. oficiálne schválil don Boscom vypracované Pravidlá pre saleziánskych spolupracovníkov, čím potvrdil právnu normu nášho Združenia. V r. 1986 v duchu II. vatikánskeho koncilu boli terajšie upravené Pravidlá apoštolského života  Apoštolským stolcom úradne schválené.

 
Dielo saleziánov spolupracovníkov sa na Slovensku začína odvíjať od príchodu samotných saleziánov na Slovensko, a to v. r. 1924. Ich vtedajšia aktivita sa obmedzovala len na podporu vznikajúceho saleziánskeho diela. Prvé súčasné centrum vzniklo v meste Zvolen v r. 1980, kedy skladali prísľuby prví súčasní saleziáni spolupracovníci. V r. 1989 vyšlo z ilegality cca 250 saleziánov spolupracovníkov, v dnešnej dobe je nás na Slovensku viac ako tisíc a žijeme v 29 strediskách.
Každý salezián spolupracovník slobodne berie na seba apoštolský záväzok vyjadrený v Projekte  apoštolského života a prežíva ho v prostredí kde žije. Do života v rodine v manželstve, v práci, v sociálnej realite vnáša saleziánskeho ducha. Všetko uskutočňuje v duchu blahoslavenstiev. Naše poslanie je zamerané na prehlbovanie života malých spoločenstiev, ktorým organizujeme týždenné stretnutia, mesačné duchovné obnovy, ročné duchovné cvičenia a akcie väčšieho rozsahu, napr. tábory, stanovačky, lyžovačky, turistiku. Ak je to potrebné, väčšinou vo farnostiach, kde žijeme, spolupracujeme s miestnou Cirkvou – katechéza, príprava na birmovku, manželstvo, rozdávanie sv. prijímania. Ale chceme pozitívne zasahovať ako jednotlivci aj do veci verejných. Máme veľa mnohodetných rodín. Našou prioritou sa stáva rodina, a preto sa venujeme rôznym aktivitám zameraným na rodinu, najmä organizovaniu manželských večerov, stretnutiam otcov a synov, kurzom zameraným na výchovu, prostredníctvom nášho poradenského centra pre rodiny Family Garden ponúkame osobné poradenstvo, odborné prednášky, kresťanský koučing, predmanželské prípravy, vzdelávacie programy a pod. 
 
Pracujeme pod vedením celoslovenskej provinciálnej rady na čele s jej koordinátorom, ktorá je vždy volená na 3 roky a tá vzhľadom na "puto jednoty" úzko spolupracuje so Saleziánmi dona Bosca a dcérami Panny Márie Pomocnice na Slovensku. Okrem laikov členmi nášho Združenia sú, s vedomím miestnych biskupov, aj niekoľkí diecézni kňazi a diakoni.

 
 
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Peter Kvas, provinciálny koordinátor, koordinator.prasc@gmail.com, www.ascslovakia.sk