Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
 
Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., ktoré od 1. apríla 2005 sídli v Spišskej Novej Vsi. Jeho poslaním je zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. V spolupráci s diecéznymi školskými a rehoľnými úradmi a diecéznymi katechetickými úradmi na Slovensku poskytuje metodicko-didaktickú službu a usmerňuje vyučovanie náboženskej výchovy.

http://www.kpkc.sk