List Milanovi Vtáčnikovi, ministrovi školstva SR

Spišský diecézny biskup, prof. František Tondra, nás na zasadaní pléna Konferencie biskupov Slovenska informoval, že Vaše ministerstvo vydalo písomný doklad, v ktorom sa neguje dôležitosť kanonickej misie pre učiteľa náboženstva. Na základnej škole v Novej Ľubovni tento doklad už má svoje protizákonné dôsledky.
Všetci katolícki biskupi Slovenska sú nad touto skutočnosťou veľmi znepokojení a z ich poverenia Vás v mene celej KBS žiadam, aby ste v tejto veci urýchlene zjednali nápravu v súlade s Prílohou vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.Z. a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky čl. 24, bod 3.

Banská Bystrica 2. 12. 1999
Mons. Rudolf Baláž, predseda KBS