Kódex kánonického práva
CIC (1983)
Kódex kánonov východných cirkví
CCEO (1990)


 
Kódex kánonického práva
CIC (2019)Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka. 


Kódex kánonov východných cirkví
CCEO (1990)