Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ostatné dokumenty


Emeritný pápež Benedikt XVI.
Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania (11. apríla 2019)


Dokumenty o rodine, manželstve a rodovej ideológií

Biskupská konferencia Škandinávie
Pastiersky list o ľudskej sexualite (26. 3. 2023)

Alexandra Thompson, Sophia Kuby
Legalizácia eutanázie a asistovanej samovraždy: nevyhnutne šikmá plocha

Stretnutie vieroučných komisií Európy
Kresťanská antropológia a rodová (gender) teória (14. januára 2015)

Muža a ženu ich stvoril
Posolstvo biskupov Chorvátskej biskupskej konferencie (15. 10. 2014)

Arcibiskupi a biskupi Rímsko-katolíckej cirkvi na Ukrajine
List biskupov ukrajinským rodinám (Vianoce 2013) 
List o tzv. gender ideológii 
 
Španielska biskupská konferencia
Pravda o láske človeka (2012)
Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom rodiny

Konferencia biskupov Francúzska
O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii
doktrinálna inštrukcia

List rodinám
list kardinála Tettamanziho rodinám v skúške

Manželstvo a homosexuálne partnerstvá
vieroučná nóta kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne (14. 2. 2010)

Pochopiť ľudskú dôstojnosť
Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti

Ako muža a ženu ich stvoril
Kongregácia pre katollícku výchovu
 

Dokumenty so spoločensko-politickou tematikou

Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024 v Košiciach (25. 4. 2024)

Znovu objaviť nádej a solidaritu
Posolstvo predsedov biskupských konferencií Európskej únie európskym inštitúciám a členským štátom (18. 11. 2020)

Konferencia biskupov Francúzska
Voľby: hlas pre akú spoločnosť? (3.10.2011)
List biskupov k prezidentským a parlamentným voľbám

Konferencia katolíckych biskupov USA
Naša prvá, najdrahšia sloboda
Vyhlásenie Konferencie katolíckych biskupov USA

Konferencia katolíckych biskupov USA
Formovanie svedomia k zodpovednému občianstvu
Úvahy o katolíckom učení a politickom živote
 
Konferencia katolíckych biskupov USA
Katolíci a reiki
orientačné usmernenia

COMECE
Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Rada biskupských konferencií Európy
Tieňová správa o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe

 

Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii