List vláde Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky,
Ekumenická televízna rada cirkví, ako poradný orgán televízie pre náboženské vysielanie na svojom zasadaní dňa 12. júla 2000 s prekvapením a veľkou bolesťou prijala informáciu riaditeľky vysielania programu STV Mgr. Maríny Juričkovej a šéfmanažéra Programového centra duchovného života (PCDŹ) d. p. Juraja Drobného o radikálnej redukcii výroby a vysielania programov, ktoré nariadil top manažment po Uznesení vlády SR o neodĺžení STV.
Pre ilustráciu uvádzame, že z programov PCDŹ boli v týchto dňoch pre nedostatok finančných prostriedkov na výrobu zrušené cykly: Ad Rem – magazín pre násť-ročných, Čas pre dvoch – magazín pre manželov, Dámska jazda – magazín pre „obyčajnú" ženu, Druhý groš – magazín pre seniorov, Druhý dych – strihový magazín pre seniorov, Božie deti – magazín pre rómov, Traky – kontaktový magazín pre deti, Duchovné slovo – nedeľné príhovory duchovných jednotlivých cirkví.
V apríli tohto roku zrušili štyri cykly dokumentárnych filmov a šesť priamych prenosov bohoslužieb.
Keďže ide predovšetkým o programy, s ktorými STV plní svoju verejnoprávnu úlohu, vnímame tento krok pre verejnoprávne vysielanie ako likvidačný.
Vo výrobe PCDŹ ostali cykly Štúdio 2000, Sféry dôverné, Klub Nikodém, Dobrá zvesť a TV Posol, priame prenosy bohoslužieb.
Z uvedeného zoznamu vyplýva, že zrušená bola viac ako polovica programov PCDŹ a že ide o programy pre rizikové skupiny obyvateľstva (deti, mládež, seniorov a rómov).
Źiadame vládu Slovenskej republiky, aby okamžite prijala také opatrenia, ktoré potenciálne umožnia STV tvorbu vlastných programov a tým i naďalej plniť svoje verejnoprávne poslanie. V opačnom prípade je ohrozená mravná a duchovná formácia spoločnosti, ktorú nemôžu nahradiť komerčné televízie!
Veríme vo Vaše pochopenie a urýchlenú pomoc.

S pozdravom v modlitbách za všestranné napredovanie našej vlasti

Mons. Bernard Bober
predseda Komisie pre masmédiá
Konferencie biskupov Slovenska

ThDr. Július Filo
predseda Ekumenickej rady cirkví

Bratislava,2. augusta 2000