Slovenská verzia ružencových "tajomstiev svetla"
 
 
Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadaní dňa 18.3.2003 schválila slovenský preklad skrátenej verzie ružencových tajomstiev svetla.
 
Skrátená verzia
 
Prosby k preddesiatku sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života 
2./ ... Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou 
3./ ... Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy
 
Tajomstvá k desiatkom sú: 
1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
 
Dlhšia verzia
 
Prosby k preddesiatku sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života 
2./ ... Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou 
3./ ... Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy 
 
Tajomstvá k desiatkom sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie 
2./ ... Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru 
3./ ... Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie 
4./ ... Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia 
5./ ... Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti