Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
VYHLÁSENIE KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA
K AKTUÁLNEJ DISKUSII V OTÁZKE INTERRUPCIÍ 
 
Katolícki biskupi Slovenska, zídení na svojom 45. plenárnom zasadaní KBS v Spišskom Podhradí v dňoch 17. a 18. júna 2003 vyjadrujeme svoj jednoznačný postoj k otázke interrupčného zákona. 
 
Konštatujeme, že táto otázka prerástla z roviny bioetickej do roviny biopolitickej. Otázka ochrany života od počatia nie je záležitosťou len Katolíckej cirkvi alebo, ako to niektorí chcú vidieť, kresťanských demokratov, ale vyplýva z prirodzeného zákona, ktorý vníma každý rozumný človek. Už Hippokrates, ktorý žil v V. storočí pred Kristom a ktorého považujú za otca medicíny, vložil ochranu počatého ľudského života do dedičstva všetkým lekárom. 
 
Okrem prirodzeného zákona, ktorého pôvodcom je Boh – Stvoriteľ, existuje aj vyhlásené Božie prikázanie: Nezabiješ! Toto vyhlásené Božie prikázanie má predchádzať pokusom ľudskej mysle vysvetľovať si prirodzený zákon podľa svojich subjektívnych predstáv. 
 
Kritiku vznesenú proti Katolíckej cirkvi z nášho pohľadu považujeme za vyznačenie, lebo tým aj jej protivníci potvrdzujú, že je tu ešte inštitúcia, ktorá z princípu stojí na strane ochrany života. Tu neide o snahu nadraďovať cirkevné právo nad štátne zákonodarstvo alebo ovplyvňovať politický vývoj krajiny. Ochrana ľudského života od počatia sa nikdy nesmie spolitizovať. 
 
Odmietame zavádzajúce liberalistické výroky ako je napr. „právo ženy rozhodovať o sebe“. Embryo nie je integrálnou súčasťou ženského tela, ale samostatný ľudský život, ktorý splodili otec a matka a nesú zaň zodpovednosť.
 
Genetická kvalita života nie je dôvodom na usmrtenie počatého ľudského života! 
 
Zaráža nás postoj všetkých tých, ktorí deklarujú, že sú kresťania a pritom sa vyjadrujú v prospech interrupcií. Svätý Otec nás varuje pred kultúrou smrti a sám povedal, že: „národ, ktorý zabíja vlastné deti, nemá budúcnosť“.
 
Vyzývame preto všetkých veriacich k modlitbám a k prejavom jasného postoja za ochranu ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Zároveň ďakujeme všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí zaujali jednoznačný postoj za ochranu ľudského života.
 
V Spišskom Podhradí, 18. júna 2003
 
biskupi Slovenska