Komisia pre katechizáciu a školstvo


2012

Vyhlásenie k pripravovanému štrajku zamestnancov škôl