Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dokumenty komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska


Komisia pre klérus


Smernice o formácii, živote a službe trvalých diakonov na Slovensku (1. októbra 2013)