Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Vyhlásenie k otázke porušovania dôstojnosti človeka
v súvise s tzv. „reality show“


Teologická komisia– Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (TK-SpB KBS), ktorá sa zaoberá morálnymi problémami súvisiacimi s rešpektovaním dôstojnosti ľudského života, ako základu všetkých prirodzených ľudských práv a občianskych slobôd, vyjadruje plnú podporu aktivitám mladých žurnalistov združených v NETWORK Slovakia a Hnutia katolíckych žien v súvislosti s protestnou akciou zameranou na vysielanie „reality show“ VyVolení.

Pokladáme prezentáciu ľudského života touto formou televízneho vysielania za ponižujúcu a degradujúcu osobnosť človeka. Oceňujeme aktivity iniciátorov  petície zvlášť preto, že túto akciu nepokladáme za boj proti niekomu, ale naopak za boj za niečo. Ide o ochranu dôstojnosti ľudského života, pozitívnych hodnôt, na ktorých sa zakladá samotná existencia každej ľudskej spoločnosti.

Preto sa aj my touto cestou obraciame na všetkých, ktorým záleží na opravdivých hodnotách, aby podporili všetkými morálne prípustnými formami túto iniciatívu. Zároveň sa obraciame na vedenie televízie  JOJ a žiadame o okamžité zrušenie spomínanej relácie.Bratislava  10. september 2005


Mons. prof. ThDr. František Tondra

predseda TK- SpB KBS