Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Dokumenty pápežov

Pius X.


  • Haerent animo (4. augusta 1908)
    Apoštolská exhortácia Pia X. pri príležitosti svojho kňazského jubilea