Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

PRÍHOVOR PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.

pred požehnaním Urbi et Orbi

veľkonočná nedeľa
11.4.20041.
“Resurrexit, alleluia - Zmŕtvychvstal, aleluja!
Aj tento rok mocne zaznieva radostné posolstvo Veľkej noci v tomto nočnom bdení, aby ešte viac upevnilo našu nádej.
“Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych! ” (Lk 24,5-6).
Takto anjel povzbudzuje ženy, ktoré pribehli k hrobu. A veľkonočná liturgia to opakuje aj nám,
mužom i ženám tretieho tisícročia: Kristus vstal z mŕtvych, Kristus je živý medzi nami!
Jeho meno „Źijúci“, pretože "smrť nad ním už nepanuje!" (porov. Rim 6,9).

2.
Resurrexit! Zmŕtvychvstal!
Dnes Ty, Vykupiteľ človeka, vychádzaš víťazne z hrobu aby si aj nás - znepokojených mnohými temnotami - obdaroval radosťou a pokojom. K Tebe, ó Kriste, ktorý si našim životom a naším vodcom, nech sa obracia každý, koho pokúša skľúčenosť a beznádej. Nech počuje posolstvo nádeje, ktoré nesklame. V tento deň tvojho víťazstva nad smrťou, nachádza v tebe, ó Pane, ľudstvo odvahu postaviť sa solidárne proti toľkému zlu, ktoré ho ohrozuje.
Zvlášť nech nájde silu postaviť sa proti neľudskému, a žiaľ stále rastúcemu terorizmu, ktorý popiera život a činí napätou a neistou každodennú existenciu toľkých usilovných a pokojamilovných ľudí.
Nech tvoja múdrosť osvieti ľudí dobrej vôle pri nutnom nasadení proti tejto pliage ľudstva.

3.
Pôsobenie národných aj medzinárodných inštitúcií nech sa snaží čo najrýchlejšie prekonať momentálne ťažkosti, napomáhajúc tak vývoj smerom k harmonickejšiemu a pokojnejšiemu poriadku vo svete.
Nech nájdu potvrdenie a podporu aktivity zodpovedných činiteľov, zamerané na uspokojivé riešenie pretrvávajúcich konfliktov, krvavých konfliktov v niektorých oblastiach Afriky, v Iraku a vo Svätej Zemi.
Ty, prvorodený z mnohých bratov, daj, aby tí, čo sa cítia byť Abrahámovými synmi, znovu objavili zjednocujúce bratstvo, ktoré nech ich pobáda k predsavzatiam spolupracovať a budovať mier.

4.
Počúvajte všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť človeka!
Počúvajte všetci, muži i ženy dobrej vôle!
Nech pokušenie k pomste ustúpi pred odvahou odpúšťať;
nech sa na pozadí kultúry života a lásky ukáže, aká márna je logika smrti;
nech dôvera navráti národom chuť rozvíjať svoj život.
Ak je iba jediná naša budúcnosť, je povinnosťou všetkých aktívne ju budovať s trpezlivou a vytrvalou prezieravosťou.

5.
“Pane, ku komu by sme išli?”. Ty si zvíťazil nad smrťou, jedine “ty máš slová večného života ” (Jn 6, 68). K tebe povznášame s dôverou našu modlitbu, ktorá s stáva vzývaním tvojej posily a útechy pre príbuzných toľkých obetí násilia.
Pomôž nám neúnavne pracovať na budúcnosti spravodlivejšieho a solidárnejšieho sveta,
ktorý sa začal rodiť tvojím zmŕtvychvstaním.
V týchto snahách stojí pri nás tá, ktorá je “blahoslavená lebo uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (Lk 1,45).
Blahoslavená si, Mária, tichý svedok Veľkej noci! Ty, Matka Ukrižovaného, ktorý vstal z mŕtvych a ktorá si vo chvíli bolesti a smrti uchovávala plameň nádeje, nauč aj nás, aby sme boli - aj uprostred napätí plynúceho času - radostnými a presvedčivými svedkami večného posolstva o živote a láske, ktoré na svet priniesol zmŕtvychvstalý Vykupiteľ.