Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

HOMÍLIA JÁNA PAVLA II.

pri požehnaní Urbi et Orbi
vianoce 2003

1. „Puer natus est nobis, filius datus est nobis“.
V slovách proroka Izaiáša, ktoré zazneli v prvom čítaní je vyjadrená pravda Vianoc, ktorú v túto noc spoločne znovu prežívame. Rodí sa dieťa. Zdanlivo jedno z mnohých detí na svete. Rodí sa dieťa v betlehemskej maštali. Rodí sa teda v podmienkach krajnej núdze: chudobný medzi chudobnými.
Ale ten, ktorý sa rodí, je „Syn“ v najhlbšom zmysle slova: Filius datus est nobis – daný nám je Syn. Toto dieťa je Boží Syn jednej podstaty s Otcom. Ohlasovaný prorokmi, mocou Ducha Svätého sa stal človekom v lone Panny – Márie.
Keď za chvíľu vo vyznaní viery zaspievame „...a počal sa z Ducha Svätého, z Márie Panny a stal sa človekom“, všetci pokľakneme. V tichu budeme rozjímať o tajomstve, ktoré sa uskutočňuje: „Et homo factus est“ – a stal sa človekom. Prichádza medzi nás Boží Syn a my ho na kolenách prijímame.
2. „A Slovo sa telom stalo“. V túto mimoriadnu noc večné Slovo, „Knieža pokoja“, sa rodí v úbohej a chladnej betlehemskej jaskyni. „Nebojte sa, hovorí anjel pastierom, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Aj my, podobne ako neznámi ale obšťastnení pastieri utekáme v ústrety tomu, ktorý zmenil beh dejín.
Nad chudobou jasiel rozjímame o „dieťati zavinutom v plienkach, ktoré spočíva v jasliach“. V bezmocnom a krehkom novorodencovi, spočívajúcom v náručí Márie, „sa ukázala Božia milosť, prinášajúca všetkým ľudom spásu“. Spočiňme v tichu a klaňajme sa.
3. Ó, Dieťa, ktoré si chcelo mať ako kolísku jasle; ó Stvoriteľ vesmíru, ktorý si sa zriekol božskej slávy; ó Spasiteľ náš, ktorý si svoje bezmocné telo obetoval za spásu ľudstva! Nech svetlo tvojho narodenia prežiari temnotu sveta. Nech moc posolstva lásky zničí pyšné nástrahy Zlého. Nech nám dar tvojho života dá pochopiť stále viac akú hodnotu má život každej ľudskej bytosti.
Príliš veľa krvi sa prelieva na tejto Zemi. Je priveľa násilia a konfliktov, ktoré rušia pokojné spolužitie národov. Príď! Príď a prines nám pokoj. Ty si náš pokoj! Jedine ty z nás môžeš urobiť nepoškvrnený ľud, ktorý Ti bude patriť navždy, ľud „horlivý v dobrých skutkoch“.
4. Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn. Aké nepreniknuteľné tajomstvo ukrýva pokora tohto Dieťaťa! Skoro by sme sa ho chceli dotknúť, objať ho. Ty Mária, ktorá bdieš nad svojím všemohúcim Synom, daj nám svoje oči, aby sme o ňom vedeli rozjímať s vierou, daj nám svoje srdce, aby sme sa mu klaňali s láskou. Svojou jednoduchosťou nás betlehemské dieťa učí znovu objaviť pravý zmysel našej existencie, učí nás „žiť na tomto svete v skromnosti, spravodlivosti a zbožnosti“.
5. Ó svätá noc tak veľmi očakávaná, ktorá si navždy spojila Boha a človeka! Ty v nás znovu zapáľ nádej. Naplň nás pozdvihujúcim úžasom. Upevni nás v presvedčení o víťazstve lásky nad nenávisťou, života nad smrťou. Preto zotrvávame v sústredenej modlitbe. V žiarivom tichu tvojich Vianoc, Ty, Emanuel, naďalej k nám hovoríš. A my sme pripravení ťa počúvať. Amen!