Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí


Prot. N. 597/20DEKRÉT
 
Vzhľadom na podmienky celosvetovej pandémie, na základe právomocí, ktoré udelil tejto Kongregácii Najvyšší Veľkňaz FRANTIŠEK, láskavo povoľujeme, aby miestni ordinári na základe dôvodov súvisiacich so šírením nákazy Covid-19 mohli iba v tomto roku v čase Narodenia Pána dovoliť slávenie štyroch omší v deň slávnosti Narodenia Pána, v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ako aj v deň slávnosti Zjavenia Pána kňazom zdržiavajúcim sa na území ich diecéz, ak by sa to zdalo potrebným pre dobro veriacich, pri zachovaní všetkého, čo je potrebné podľa práva zachovať, osobitne pokiaľ ide o predpisy v kán. 951.
Neprekáža nič, čo by bolo s týmto v rozpore.

V budove Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, dňa 16. decembra 2020.

Robert kard. SARAH
prefekt


Artur ROCHE
arcibiskup sekretár