Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ

 
Prot. č. 229/20


Dekrét o  zaradení slávenia sv. Faustíny Kowalskej, panny, do Všeobecného rímskeho kalendára

 
„Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja“ (Lk 1, 50). To, čo Panna Mária vyspievala vo svojom Magnifikát, kontemplujúc spásne Božie dielo pre dobro ľudského pokolenia, našlo odozvu v duchovnej skúsenosti sv. Faustíny Kowalskej, ktorá vďaka daru z nebies videla v Pánovi Ježišovi Kristovi Otcovu milosrdnú tvár a stala sa jej hlásateľkou.
 
Sv. Faustína sa narodila v roku 1905 v obci Głogowiec pri meste Łódź v Poľsku a zomrela v Krakove v roku 1938. Svoj krátky život prežila medzi sestrami Matky Božieho milosrdenstva, veľkodušne nasledujúc od Boha prijaté povolanie a dozrievajúc v intenzívnom duchovnom živote, bohatom na duchovné dary a vo vernom súzvuku s nimi. V Denníčku svojej duše, svätyni stretnutia s Pánom Ježišom, opisuje, ako Pán pôsobil v jej vnútri pre dobro všetkých: počúvajúc toho, ktorý je Láskou a Milosrdenstvom, totiž pochopila, že nijaká ľudská bieda sa nedá porovnať s milosrdenstvom, ktoré nevyčerpateľne prýšti z Kristovho srdca. Tým sa stala inšpiráciou pre hnutie zamerané na hlásanie a vzývanie Božieho milosrdenstva po celom svete. Svätý Ján Pavol II. ju svätorečil v roku 2000 a jej meno sa veľmi rýchlo stalo známym po celom svete, vďaka čomu sa vo všetkých častiach Božieho ľudu, u jeho pastierov aj veriacich laikov, podporilo vzývanie Božieho milosrdenstva a dôveryhodné svedectvo o ňom v spôsobe života veriacich.
 
Preto najvyšší veľkňaz František, prijmúc žiadosti a prosby pastierov, rehoľníčok a rehoľníkov, ako aj združení veriacich , zvážil vplyv praktizovania spirituality sv. Faustíny v rôznych častiach sveta a nariadil, aby bolo meno sv. Márie Faustíny (Heleny) Kowalskej, panny, zapísané do Všeobecného rímskeho kalendára a aby sa jej ľubovoľná spomienka slávila 5. októbra.
 
Táto nová spomienka má byť zaradená do kalendára a liturgických kníh na slávenie omše a liturgie hodín prevzatím liturgických textov pripojených k tomuto dekrétu, ktoré musia byť preložené, schválené a po potvrdení týmto dikastérium publikované biskupskými konferenciami.
 
Toto platí napriek čomukoľvek, čo by s tým bolo v rozpore.
 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 18. mája 2020
 
kardinál Robert Sarah
prefekt
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár