Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí


[Príloha dekrétu]


Prot. N. 156/20
 
 
 
 
DEKRÉT
O omši v čase pandémie


 
Nebudeš sa báť moru, čo sa tmou zakráda (porov. Ž 91, 5–6). Tieto slová žalmistu nás vyzývajú, aby sme mali veľkú dôveru vo vernú Božiu lásku, ktorá nikdy neopúšťa svoj ľud v čase skúšky.
V týchto dňoch, v ktorých je celý svet vážne zasiahnutý vírusom Covid-19, prišli na naše dikastérium mnohé žiadosti ohľadom možnosti sláviť špeciálnu omšu s úmyslom vyprosiť od Boha skončenie tejto pandémie.
 
 Preto táto kongregácia na základe právomocí udelených Najvyšším veľkňazom Františkom umožňuje sláviť túto omšu v čase pandémie v ktorýkoľvek deň, s výnimkou slávností, adventných, pôstnych a veľkonočných nedieľ, dní vo Veľkonočnej oktáve, Spomienky na všetkých verných zosnulých, Popolcovej stredy a dní Veľkého týždňa (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála, č. 374), po celý čas trvania pandémie.
 
V prílohe dekrétu je formulár tejto omše.
 
Akékoľvek opačné ustanovenia strácajú platnosť.
 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, dňa 30. marca 2020.
 
 
 
kardinál Robert Sarah
prefekt
 
 
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár


[Príloha dekrétu]