Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg
 
Vatikán 6. mája 2020

Prot. č.: 399/20
 
Drahí bratia,
 
v odozve na iniciatívu Výboru pre ľudské bratstvo a výzvu pápeža Františka minulú nedeľu, 3. mája, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg vyzýva veriacich všetkých náboženstiev a ľudí dobrej vôle, aby sa duchovne spojili v Deň modlitieb, pôstu a skutkov milosrdenstva a vyprosovali Božiu pomoc pre ľudstvo na prekonanie pandémie spôsobenej koronavírusom.
V tento deň, ktorý je stanovený na 14. mája, sa nebudú konať nijaké verejné zhromaždenia, ako je to pochopiteľné z dôvodu prevencie pred nebezpečenstvom nákazy, ale bude sa prežívať vo vlastnom vnútri, len pred Božou tvárou a vlastným svedomím.
 
Budeme však spojení v tom, že spoločne uznávame univerzálne hodnoty modlitby a pôstu a tiež skutkov milosrdenstva ako „svedectvo o veľkosti viery v Boha, ktorá spája rozdelené srdcia a povznáša ľudského ducha“ (porov. Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete). Teraz nie je čas na ľahostajnosť, egoizmus, rozdelenie, pretože celý svet trpí a musí sa zjednotiť, aby čelil pandémii (porov. pápež František. Posolstvo Urbi et Orbi na Veľkú noc 12. 4. 2020).
 
S vďačnosťou za pozornosť venovanú tejto výzve posielame srdečné pozdravy
 
kardinál Miguel Ángel Ayuso Quixot, MCCJ
predseda 
 
Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kanganamalage
sekretár

 
Deň modlitieb za ľudstvo

Drahí veriaci priatelia, bratia a sestry v ľudskej rodine,

náš svet čelí veľkému nebezpečenstvu ohrozujúcemu milióny ľudí v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu (COVID – 19). Pokým znovu potvrdzujeme dôležitú úlohu medicíny a vedeckého výskumu v boji proti pandémii, nesmieme v tejto ťažkej kríze zabúdať ani na hľadanie pomoci u Boha. Preto chcem vyzvať všetky národy sveta, aby sa modlili – každý podľa svojho náboženského presvedčenia – postili a konali skutky milosrdenstva za skončenie pandémie. Každý z nás, kdekoľvek sa nachádzame, nech v duchu učenia tradície svojej viery či filozofie, prosí o Božiu pomoc, aby zachránil nás i celé ľudstvo od tohto nešťastia, inšpiroval vedcov pri hľadaní lieku proti tomuto vírusu a zachránil celý svet od následkov tejto vážnej pandémie v oblasti zdravia, hospodárstva i ľudstva.

V zmysle uskutočňovania cieľov Dokumentu o ľudskom bratstve navrhuje Výbor pre ľudské bratstvo sláviť 14. mája 2020 Svetový deň modlitieb, pôstu a charitatívnych skutkov pre dobro celého ľudstva. V tejto súvislosti výbor vyzýva náboženských predstaviteľov a ľudí celého sveta, aby spoločne prijali túto výzvu; vzývali všemohúceho Boha, aby zachránil svet a pomohol nám prekonať pandémiu, navrátiť bezpečnosť, stabilitu, zdravie a prosperitu, a aby sa tak po skončení tejto pandemickej krízy mohol náš svet stať pohostinnejším miestom pre ľudstvo a ľudské bratstvo, ako pred ňou.

(Text prevzatý z komuniké Výboru pre ľudské bratstvo)