Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre klerikov

Vaša Eminencia / Excelencia,

na 19. júna t.r. pripadá slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Srdca, keď sa každoročne slávi Deň posväcovania kňazov.
Ako je známe, ide o vhodnú príležitosť, aby sme sa na chvíľu pristavili, uvažovali a meditovali o kňazskom živote a pastoračnej službe kňazov, ktorí sú povolaní pôsobiť v rôznych okolnostiach.
V tejto súvislosti táto kongregácia prevzala niektoré významné pasáže z Listu, ktorý pápež František adresoval  kňazom 4. augusta 2019 pri príležitosti 160. výročia smrti svätého Arského farára. Z týchto citácií, ktoré odkazujú na Kristovo „srdce“ a srdce kňaza, dikastérium vybralo päť kľúčových slov, ktoré ponúkajú podnety na bratské zdieľanie medzi kňazmi, ktoré by biskupi mohli v tento deň podporiť.
V tomto ohľade by táto kongregácia rada navrhla, aby sa na Deň posväcovania kňazov vyhradil čas na modlitbu a bratské stretnutie, počas ktorého by ordinári mohli predstaviť úvahu vychádzajúcu zo spomínaného listu pápeža Františka, a to podľa miestnych okolností a pastoračných možností.
So želaním, aby sa daná príležitosť mohla stať dôležitým momentom pre rozvoj kňazskej spirituality a bratstva, Vás srdečne pozdravujem v Pánovi a uisťujem Vás o svojej hlbokej úcte.

Beniamino kard. Stella v.r.
prefekt

+ Joël Mercier v.r.                    
titulárny arcibiskup rotenský   
          sekretár                              


+ Jorge Carlos Patrón Wong v.r.
arcibiskup – emeritný biskup papantlenský
sekretár pre semináre


=====

Príloha

Päť krátkych podnetov na zamyslenie z Učiteľského úradu pápeža Františka