Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
MODLITBA ZA 51. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES
 
 
Pane Ježišu Kriste, nádej slávy,
ty si naplnením Otcovho plánu
spasiť celé ľudstvo;
ty si tajomstvom, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté,
a ktoré sa nám teraz zjavuje.
Poznávame, že si prítomný v Cirkvi
a vo sviatosti Eucharistie,
ktorú si nám zanechal ako dar.
 
Keď slávime Svätú večeru 
a prijímame z chleba života a kalicha spásy, 
živo si uvedomujeme tvoju prítomnosť,
ktorá nás pobáda, aby sme pokračovali 
v tvojom spásnom poslaní vo svete.
Daj, aby sme všetci – jednotlivci i spoločenstvá – 
mohli vystrieť svoje ruky k mužom a ženám Ázie
i celého sveta,
a usilovali sa pochopiť ich kultúru
a ich prejavy viery.
 
Nech nás tvoja božská prítomnosť 
posilňuje, aby sme pokorne kráčali 
s chudobnými a mladými
v spoločenstve s Pannou Máriou,
ktorú si nám dal za Matku.
 
Ona, Hviezda novej evanjelizácie,
ktorá stála pod krížom,
a ktorá mala účasť na tvojom utrpení a tvojej sláve,
nech i nás privedie do spoločenstva s tebou.
 
Tebe, Pane Ježišu Kriste, chlieb života, 
nech sa vzdáva všetka úcta, sláva a chvála
v jednote s Otcom a Duchom Svätým, 
jedinému Bohu po všetky veky vekov. 
Amen.


___
 
Nihil obstat: 
Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, rožňavský biskup 10.9.2015.
 
Imprimatur: 
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup - metropolita, 17.9.2015, K 433/2015.