Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
MODLITBA ZA 51. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
(KRATŠIA)
 
Pane Ježišu Kriste, nádej slávy,
ty si naplnením Otcovho plánu
spasiť celé ľudstvo.
 
Ty si tajomstvom, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté
a ktoré sa nám teraz zjavilo.

Ty prebývaš vo svojej Cirkvi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. 

Keď slávime Eucharistiu a prijímame tvoje telo a krv,
daj, aby sme si uvedomovali, 
že tvoja prítomnosť nás pobáda, 
aby sme pokračovali 
v tvojom spásnom poslaní vo svete.

Zošli nám svojho Ducha Svätého, 
ktorý nech nás vedie, 
aby sme pokorne kráčali s chudobnými a opovrhovanými,
v spoločenstve s Pannou Máriou, 
tvojou i našou najsvätejšou Matkou.

Ó, Pane, nech sa ti v Najsvätejšej oltárnej sviatosti 
vzdáva všetka úcta, sláva a chvála, 
v jednote s Otcom a Duchom Svätým, 
jedinému Bohu po všetky veky vekov. 
Amen.


_____
 
Nihil obstat: Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, 
rožňavský biskup 11. januára 2016
 
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita 14. januára 2016, K12/2016.