MODLITBA ZA 51. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
(KRATŠIA)
 
Pane Ježišu Kriste, nádej slávy,
ty si naplnením Otcovho plánu
spasiť celé ľudstvo.
 
Ty si tajomstvom, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté
a ktoré sa nám teraz zjavilo.

Ty prebývaš vo svojej Cirkvi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. 

Keď slávime Eucharistiu a prijímame tvoje telo a krv,
daj, aby sme si uvedomovali, 
že tvoja prítomnosť nás pobáda, 
aby sme pokračovali 
v tvojom spásnom poslaní vo svete.

Zošli nám svojho Ducha Svätého, 
ktorý nech nás vedie, 
aby sme pokorne kráčali s chudobnými a opovrhovanými,
v spoločenstve s Pannou Máriou, 
tvojou i našou najsvätejšou Matkou.

Ó, Pane, nech sa ti v Najsvätejšej oltárnej sviatosti 
vzdáva všetka úcta, sláva a chvála, 
v jednote s Otcom a Duchom Svätým, 
jedinému Bohu po všetky veky vekov. 
Amen.


_____
 
Nihil obstat: Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, 
rožňavský biskup 11. januára 2016
 
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita 14. januára 2016, K12/2016.