Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Odpovede na položené otázky o platnosti krstu udeleného formulou
 
„Krstíme ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“


 
Otázky
Prvá: Je platný krst vysluhovaný s formulou: „Krstíme ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“
Druhá: Tí, ktorým bol udelený krst so spomínanou formulou, musia byť pokrstení in forma absoluta? 
 
Odpovede
Na prvú: Negatívna.
Na druhú: Pozitívna.

 
Najvyšší veľkňaz František, počas audiencie udelenej dolupodpísanému kardinálovi – prefektovi, dňa 8. júna 2020, schválil tieto odpovede a nariadil ich zverejnenie.


 
V sídle Kongregácie pre náuku viery, 24. júna 2020, na sviatok narodenia Jána Krstiteľa.
 
 
Luis F. Card. Ladaria, S.I.
prefekt
 
 
✠ Giacomo Morandi
titulárny arcibiskup Cerveteri
sekretár