Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre kultúru

 

 

 • Kde je tvoj Boh?
  Kresťanská viera pred výzvou náboženskej ľahostajnosti.
  Zaverečný dokument z plenárneho zhromaždenia Pápežskej
  rady pre kultúru v roku 2006
 • Ježiš Kristus prameň živej vody
  (kresťanská úvaha o new age)
  Spoluautor dokumentu: 
  Pápežská rada pre medzináboženský dialóg