Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostíPríloha dekrétu zo dňa 30. marca 2020 (Prot. N. 155/20)
 
 
VEĽKÝ PIATOK 

SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
 
Slávnostná modlitba veriacich
 
IX b. ZA TÝCH, ČO ZNÁŠAJÚ ÚTRAPY V ČASE PANDÉMIE 

 
Modlime sa za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie: nech náš Boh a Pán udelí zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú, útechu postihnutým rodinám a spásu všetkým zosnulým obetiam.
 
 
Všetci sa potichu modlia na tento úmysel. Potom kňaz nahlas pokračuje:
 
Všemohúci a večný Bože,
ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti;
milostivo zhliadni na zármutok všetkých svojich detí,
ktoré trpia kvôli pandémii,
a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých,
posilňuj tých, čo sa o nich starajú,
daj večné odpočinutie zosnulým
a dopraj, aby po celý čas týchto útrap
mohli všetci nájsť útechu v tvojom milosrdenstve.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.