Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Prot. č. 213/21

Vatikán, 26. novembra 2021Vaša Excelencia,
táto Kongregácia, odpovedajúc na Váš list z 22. marca t.r., ktorým ste z pozície predsedu Konferencie biskupov Slovenska žiadali “povoliť aj trvalým spôsobom rozdávanie svätého prijímania veriacim na ruku”, Vám s potešením zasiela nihil obstat. V tejto súvislosti sú pastieri pozvaní, aby veriacim sprostredkovali a dodržiavali normy ohľadom dôstojného rozdávania svätého prijímania, obsiahnuté v Inštrukcii nášho Dikastéria Redemptionis Sacramentum, č. 88-96.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu úctivo pozdravil v najhlbšej oddanosti Pánovi,


+ Arthur Roche, prefekt
 
+ Vittorio Francesco Viola, O.F.M., sekretár
———————-
Jeho Excelencia
Mons. Stanislav Zvolenský
Predseda Konferencie biskupov Slovenska

SLOVENSKO