Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
 


Prot. N. 17/21
 
 
NÓTA O POPOLCOVEJ STREDE
 
Udeľovanie popolca v čase pandémie
 
 
Kňaz prednesie modlitbu požehnania popola. Pokropí popol svätenou vodou bez slov. Potom sa obráti k prítomným a iba raz pre všetkých vysloví formulu, ako je uvedená v Rímskom misáli: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ alebo: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“.
Potom si kňaz očistí ruky, nasadí si tvárové rúško a udelí popolec tým, ktorí prídu k nemu, alebo ak je to vhodné, sám pristúpi k tým, čo stoja na svojich miestach. Kňaz vezme popol a posype ním hlavu každého bez toho, aby niečo hovoril.
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 12. januára 2021.
 
 
kard. Robert Sarah
prefekt
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár