Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Prosby na 70. výročie oslobodenia
 

V uvedené dni je vhodné nižšie formulované prosby doplniť do Spoločných modlitieb veriacich. 
Je možné použiť obe prosby alebo vybrať jednu z dvoch.

8. máj - piatok po 5. veľkonočnej nedeli
a.)
Pane, ty si vložil do srdca človeka túžbu po bezpečí a pokoji;
odmeň všetkých, ktorí sa vo svete usilujú o mier
a ktorí sa oň zaslúžili aj v našej krajine pred 70 rokmi.
b.)
Pane, ty si nazval blahoslavenými tých, čo šíria pokoj;
ďakujeme ti za víťazstvo slobody nad diktatúrou nacizmu
a prosíme o pokoj pre tých, ktorí dodnes trpia vojnou.
 
10. máj - 6. veľkonočná nedeľa
a.)
Prosíme ťa za všetkých, ktorí položili svoj život, 
aby sme my mohli žiť v mieri
a ktorí sa dodnes usilujú o pokoj medzi národmi;
odmeň a požehnaj ich obetu.
b.)
Prosíme ťa, Pane, aby si nás pre obetu tých,
ktorí zahynuli pri oslobodení našej vlasti pred 70 rokmi,
aj naďalej chránil pred vojnou a každým nebezpečenstvom.


 
Kde sa konajú osobitné omše na poďakovanie za skončenie vojny,  je možné použiť v Spoločných modlitbách veriacich nasledujúci formulár.
 
Bratia a sestry, pokoj a sloboda sú veľké Božie dary, po ktorých túži každý človek na zemi. Hoci na svete stále mnohí trpia kvôli vojne a prenasledovaniu, my sa schádzame, aby sme poďakovali Pánovi za oslobodenie našej vlasti pred 70 rokmi. Prednesme mu spoločne nielen vďaky, ale aj prosby.
 
Pane, prosíme ťa za Cirkev na celom svete,
aby bola šíriteľkou pokoja 
a využila všetky možnosti, ktoré má, 
pre podporenie mieru a porozumenia medzi národmi.
 
R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 
Pane, prosíme ťa za predstaviteľov národov,
aby vždy uprednostnili vzájomný dialóg a diplomaciu
pred hrozbou zbraní a vojnovej sily.
 
Pane, prosíme ťa všetkých, ktorí sú, aj v našej vlasti,
poznačení vojnovým utrpením,
aby svedčili o hrôze a dôsledkoch vojny
pred tými, ktorí si nevážia mier a slobodu.
 
Pane, prosíme ťa za tých, ktorí sa zaslúžili o slobodu v našej vlasti,
aby obeta ich života bola odmenená
večným pokojom a šťastím v tvojom kráľovstve.
 
Pane, prosíme ťa za obete vojny v našej krajine
a za všetkých, ktorí nevinne trpeli,
aby večne žili v tvojej láske, 
ktorá je mocnejšia ako každá ľudská bolesť.
 
Pane, prosíme ťa aj za nás samých,
aby sme nikdy nezabudli na hrdinstvo tých,
vďaka ktorým bola naša vlasť oslobodená od nacistickej diktatúry.
 
Všemohúci a večný Bože,
Pán pokoja a lásky,
prijmi naše vďaky a prosby
a neustále nás chráň pred každým nebezpečenstvom.
Skrze Krista, nášho Pána.