Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vedecká konferencia "Katolícka Cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí" Úvodné slovo
 
Konferencia biskupov Slovenska a Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku usporiadali 21. októbra 2014 v Bratislave vedeckú konferenciu na tému „Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí“. V úvodnom príhovore bratislavský arcibiskup  metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, zdôraznil, že je dôležité zaoberať sa históriou, lebo pravdivé poznanie minulých udalostí nám môže pomôcť pri hľadaní cesty, ako riešiť bolestné a konfliktné situácie v dnešnom svete, akými je napríklad antisemitizmus v Európe či prenasledovanie kresťanov na Blízkom východe. Pripomenul, že katolíci a Židia sú dnes v istom zmysle na seba odkázaní, a prítomných vyzval, aby sa s odvahou a otvoreným srdcom vydali na cestu spoločnej budúcnosti. Za Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku sa prihovoril jeho predseda Ing. Igor Rintel, ktorý zdôraznil významný obrat v židovsko-kresťanských vzťahoch po Druhom vatikánskom koncile a tiež prínos pápežov – počnúc Jánom XXIII. až po súčasného pápeža Františka – k zblíženiu medzi kresťanmi a Židmi. Hlavnú prednášku na tému Svätá stolica a Židia v 19. storočí predniesol prof. Dr. Thomas Brechenmacher, nemecký historik a profesor moderných dejín na Univerzite v Postupime. Predkladaný zborník prináša ďalej príspevky slovenských odborníkov: prof. PhDr. Romana Holeca, CSc., prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD., PhDr. Kataríny Meškovej Hradskej, PhD., doc. ThDr. Petra Borzu, PhD. a Mgr. Jána Hlavinku, PhD. Zámerom organizátorov bolo podniknúť ďalší krok v rozvíjajúcom sa dialógu a vzájomnej priateľskej spolupráci medzi kresťanskými a židovskými náboženskými obcami na Slovensku, a to prostredníctvom lepšieho spoznania dejín, ktoré sú pre súčasnú generáciu školou života, povzbudením, ale aj výstrahou.
 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.,
výkonný sekretár KBSOtvárací príhovor
Mons. Stanislav Zvolenský

Katolícko-židovská spolupráca
Igor Rintel

Svätá stolica a Židia. Učiteľský úrad a realita po zánik Pápežského štátu
Thomas Brechenmacher

Antisemitizmus, jeho zdroje a prejavy v čase 1. svetovej vojny
Roman Holec

Židia medzi európskymi kresťanmi 19. storočia
Peter Zubko

Vzťah majority k židovskej menšine (nielen) v 19. storočí
Katarína Meškova Hradská

Židia medzi kresťanmi na území Slovenska v 19. storočí
Peter Borza

Niekoľko poznámok o Židoch, ktorí podporili náboženské aktivity slovenskej majority
Ján Hlavinka