Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Katolícka Cirkev a ľudské práva


Konferencia biskupov Slovenska už niekoľko rokov organizuje na jar konferenciu na niektorú dôležitú spoločenskú tému za účasti vysokých predstaviteľov Svätej stolice. S veľkou radosťou sme privítali v Bratislave dňa 4. marca 2014 na medzinárodnej konferencii na tému Katolícka cirkev a ľudské práva predsedu Pápežskej rady iustitia et pax, kardinála Petra Turksona. Kresťania boli v dejinách vždy významnými ľudskoprávnymi aktivistami. Kresťanstvo zásadným spôsobom prispelo k zrušeniu otroctva a zrovnoprávneniu muža a ženy. Naše náboženstvo má úctu k ľudskej dôstojnosti, ktorá je základom teórie ľudských práv, zakódovanú priamo v sebe. Aj dnešní misionári prinášajú spolu s evanjeliom aj kultúru, ktorej súčasťou je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka.
 
Na spomínanej konferencii vystúpili okrem otca kardinála aj Martin Kugler z Rakúska, Jane F. Adolphe zo Spojených štátov a hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík. Nakoľko sa toto podujatie tešilo veľkému záujmu, táto publikácia je dobrou príležitosťou vrátiť sa k mnohým podnetom a zaujímavým myšlienkam, čo tam zazneli. Ľudské práva si zaslúžia našu pozornosť. Súčasný stav je pre nás výzvou, aby sme nielen upozorňovali na porušovanie ľudskej dôstojnosti, ale aj sami vyvíjali aktívne úsilie, aby naša spoločenská klíma bola atmosférou kultúry života.
 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.,
výkonný sekretár KBS
Príhovor predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského

Príhovor apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu

Katolícka Cirkev a ľudské práva
kardinál Peter Turkson

Výzvy, ktorým čelí náboženská sloboda v Európe
Martin Kugler

Systém USA: „Nové práva“, staré kontroverzie
Jane Adolphe

Náboženská sloboda v Slovenskej republike: súčasný stav a aktuálne výzvy
Anton Chromík