Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pochopiť ľudskú dôstojnosť
Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti


Keď sa Konferencia biskupov Slovenska rozhodla usporiadať dňa 26. apríla 2013 v Bratislave podujatie o ideológii rodovej rovnosti za účasti vysokých predstaviteľov Svätej stolice, pripravovali sme ho s vedomím, že otvárame delikátnu tému. Rodová rovnosť je totiž spájaná najmä so zrovnoprávnením postavenia mužov a žien v zamestnaní, s čím Katolícka cirkev problém nemá. Zaujímavé príspevky na tejto dôležitej konferencii pripomínajú, že o rodovej ideológii (gender) treba otvorene hovoriť najmä preto, lebo je kľúčom k porozumeniu všetkých zmien v etickej oblasti, ktoré sa na starom kontinente odohrávajú. Interrupcie, masívne rozšírenie antikoncepcie s abortívnymi účinkami, eutanázia, registrované partnerstvá, adopcia detí pre neheterosexuálne dvojice, obmedzovanie náboženskej slobody a uplatňovania výhrady vo svedomí.
Tak ako základným vyznaním viery kresťana v staroveku bolo odmietnutie obetovať pohanským bohom, dnes je takýmto základným vyznaním viery postoj „byť za život“, čiže prolife. Ako hovorí Mons. Tony Anatrella „teraz ešte nevidieť dôsledky popierania odlišnosti medzi pohlaviami, ale o takých dvadsať rokov to bude zrejmé: ak to takto pôjde ďalej, staneme sa svedkami veľkej krízy identity a šírenia psychických problémov.“ 
Ideológiu rodovej rovnosti treba jednoznačne odmietnuť. Začnime tým, že povieme pravdu. Cirkev zostala jedinou inštitúciou, ktorá obraňuje dôstojnosť človeka. Rovnako je nevyhnutné vynaložiť väčšie úsilie v oblasti vzdelávania: mnohí totiž podporujú a obhajujú túto ideológiu z neznalosti.
Nech aj táto publikácia prispeje k lepšiemu chápaniu pravdy o človeku, ktorý bol stvorený na Boží obraz a za ktorého zomrel na kríži Boží Syn, Ježiš Kristus. 

Anton Ziolkovský
 


Mons. Mario Giordana

Mons. Stanislav Zvolenský


Prednášky:

Mons. Ignacio Carrasco de Paula

MUDr. Anna Záborská

Mons. Jean Laffitte

Prof. Francesco D’Agostino

Prof. Helen M. Alvaré